1. Instemming met het reglement
  De wedstrijd met als titel “‘t Groenste Kot” (hierna “de wedstrijd” genoemd) wordt georganiseerd door Arvesta BV, met zetel te Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele , KBO 0737.818.127, (hierna genoemd “de organisator”). Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement.
  De deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en dat hij elke beslissing zal aanvaarden die de organisator neemt.

 2. Principe van de wedstrijd
  Arvesta wil studenten aanzetten hun kot of kamer op originele manieren groener in te richten en duurzamer om te gaan met kruiden en planten. Deelnemers krijgen bij inschrijving een starterspakket van Aveve. Na inschrijving deelt Arvesta tips met de deelnemers. Deelnemers sturen foto- of videobewijs van hun inspanning die toont dat ze deze tips volgen. Bij winst krijgt de deelnemer een cadeaucheque om uit te geven bij Aveve. Inzendingen kunnen worden gepubliceerd op de sociale kanalen van Arvesta.

 3. Termijn
  Je kan je inschrijven vanaf 14 september 2023 tot en met 1 oktober. De starterspakketten kunnen opgehaald worden vanaf 3 oktober dit zolang de voorraad starterspakketten strekt of tot uiterlijk 20 oktober 2023. De wedstrijd loopt tot zondag 29 oktober 2023, middernacht.

 4. Deelnemers
  De wedstrijd staat open voor meerderjarige studenten van het hoger onderwijs in België. Bij afhaling van het starterspakket kan de winkel de studentenkaart opvragen ter controle. Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan zich slechts éénmaal inschrijven voor de wedstrijd. Meerdere inwoners van één kot kunnen zich apart inschrijven voor de wedstrijd.

5. Voorwaarden deelname
5.1 De deelnemer dient zich in te schrijven in via de website groenstekot.be met naam en e-mailadres.

5.1 De deelnemer haalt een starterspakket af bij Aveve Wilsele of Aveve Mechelen. 5.3 De deelnemer volgt de tips van Arvesta op. Deze tips worden geplaatst door Arvesta op hun website groenstekot.be, op hun social media @arvesta of werd via mail gestuurd naar de deelnemer.

 1. De deelnemer past de tips op een originele manier toe op hun (kruiden)planten en stuurt drie verschillende foto’s of video’s van de uitvoering of interpretatie van de meegegeven tips door via sociale media met hashtag #groenstekot, via privébericht naar @arvesta, via e-mail of door het uploaden van een bestand op de website.

5.5 De ingezonden foto of video moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 • In de foto of video moet de zorg van een (kruiden)plant duidelijk de hoofdfocus zijn

 • Foto- of videobewerking die de realiteit niet correct weerspiegelt, is niet toegelaten

 • De foto, tekening, kunstwerk of video mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen

5.6 De deelnemer is akkoord dat de ingezonden foto of video gebruikt mag worden ter promotie van de wedstrijd door Arvesta. 5.7 De deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto, tekening, kunstwerk of video

6. Winnaars bepalen
De winnaar wordt gekozen door een jury experts, samengesteld uit medewerkers van Arvesta.De jury kiest een winnaar op basis van

 • kwaliteit (doen je gewassen het goed? heb je de instructies goed uitgevoerd?)

 • creativiteit (heb je je ruimte goed benut? zelf met oplossingen gekomen?)

Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. Een ex-aequo is niet mogelijk.

 1. Prijs en bekendmaking
  De winnaar krijgt een Aveve cadeaucheque ter waarde van 1000 euro die enkel mag gebruikt worden voor plant gerelateerde items. In communicatie kan hiernaar verwezen worden als “1 jaar gratis planten”.
  De winnaar wordt aangekondigd via de sociale mediakanalen van Arvesta en persoonlijk op de hoogte gesteld van hun winst via het e-mailadres opgegeven bij inschrijving.

 2. Verantwoordelijkheid
  Arvesta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zou voortvloeien uit de wedstrijd.

 3. Gebruik beeldmateriaal.
  Inzendingen in kader van de wedstrijd kunnen op Arvesta’s social media-account en in de mailings van de wedstrijd gebruikt worden. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer toestemming hun media te gebruiken op de sociale kanalen van Arvesta.

 4. Privacy

De organisator is verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van deelnemers in het kader van deze wedstrijd.Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze wedstrijd om de winnaar bekend te maken. Daarna worden uw gegevens gewist. Meer informatie over hoe Arvesta omgaat met uw persoonsgegevens vind je terug op onze website: www.arvesta.eu. 9. Geschillenregeling

De wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Indien u vragen heeft, gelieve groenstekot@arvesta.eu te contacteren.

Head Quarters
Arvesta
Aarschotsesteenweg 80
3012 Wilsele
België

Registered office
ARVESTA BV
Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven

CBC 0737.818.127 RPR Leuven

info@arvesta.eu
tel +32 16 24 26 26