testing media

Richtlijn 2003/90/EG van de Commissie van 6 oktober 2003 houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek

Set the orientation of the Image -- portrait mode is on

Nationale / Vlaamse regelgeving

Via onderstaande links kan u de geconsolideerde nationale en Vlaamse regelgeving opzoeken aan de hand van de afkondigings- en/of publicatiedatum. In de referenties hieronder wordt geen melding gemaakt van de wijzigingen aangezien deze in de geconsolideerde versie verwerkt zijn.

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 26 SEPTEMBER 2008

  • betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en

  • groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten

  • van landbouwgewassen en groentegewassen.

Het ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële , maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.

testing short banner

Ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, B.S. 10 maart 2010
brand
specialty
Spoormans
Chicken
Equifirst
horses
Lannoo
horses

Het ministerieel besluit van 2 december 2010 tot vaststelling van bepaalde afwijkingen voor de toelating van landrassen en rassen van groenten die van oudsher op bepaalde plaatsen en in bepaalde gebieden worden gekweekt en die door genetische erosie worden bedreigd, en van groenterassen die geen intrinsieke waarde hebben voor de commerciële productie van gewassen, maar die ontwikkeld zijn voor teelt onder bijzondere omstandigheden, en voor het in de handel brengen van zaaizaad van die landrassen en rassen.

Keuze opfokvoeder in functie van speenmoment bij vleesvee

In de bedrijfsvoering maak je de keuze voor zogende kalveren, voor individuele opfok van kalveren of voor een combinatie van beiden. Bij de individuele opfok ligt het speenmoment rond de leeftijd van 3 à 4 maanden. Wanneer kalveren bij hun moeder zuigen, is dat eerder rond 6 à 8 maanden leeftijd. Beide systemen zijn verschillend en vragen toch een andere benadering in het voerschema.

media testing

testing video

video testing

testing image size of the custom blocks. testing image size of the custom blocks. testing image size of the custom blocks

test customblock

In de bedrijfsvoering maak je de keuze voor zogende kalveren, voor individuele opfok van kalveren of voor een combinatie van beiden. Bij de individuele opfok ligt het speenmoment rond de leeftijd van 3 à 4 maanden.

In de bedrijfsvoering maak je de keuze voor zogende kalveren, voor individuele opfok van kalveren of voor een combinatie van beiden. Bij de individuele opfok ligt het speenmoment rond de leeftijd van 3 à 4 maanden.

block 3

In de bedrijfsvoering maak je de keuze voor zogende kalveren, voor individuele opfok van kalveren of voor een combinatie van beiden. Bij de individuele opfok ligt het speenmoment rond de leeftijd van 3 à 4 maanden.

2 block testing

2 block tesing

In de bedrijfsvoering maak je de keuze voor zogende kalveren, voor individuele opfok van kalveren of voor een combinatie van beiden. Bij de individuele opfok ligt het speenmoment rond de leeftijd van 3 à 4 maanden.

2 block testing

In de bedrijfsvoering maak je de keuze voor zogende kalveren, voor individuele opfok van kalveren of voor een combinatie van beiden. Bij de individuele opfok ligt het speenmoment rond de leeftijd van 3 à 4 maanden.

Head Quarters
Arvesta
Philipssite 5, bus 3
3001 Leuven
België

Registered office
AVEVE BV  
Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven  

CBC 0403.552.464 RPR Leuven 

info@arvesta.eu
tel +32 16 24 26 26

© 2021 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta