From Field to Future

From Field to Future

Arvesta valt als bedrijf binnen de scope van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en bereidt zich voor op de rapportage in 2026 over boekjaar 2025. Om te focussen op de drie belangrijke pijlers binnen CSRD heeft Arvesta daarom haar duurzaamheidskader ook aangepast, namelijk het ESG-kader. Het nieuwe duurzaamheidskader (zie hieronder) legt uit hoe Arvesta's missie ‘From Field to Future’ en de duurzaamheidsambities binnen Milieu (E), Sociaal (S) en Governance (G) elkaar aanvullen. We richten ons daarbij nog steeds op onze belangrijkste stakeholders, namelijk de boeren, de tuinders,de planeet alsook onze medewerkers en de consumenten.
ESG Infographic

Onze duurzaamheidsvisie

Arvesta wil nog meer dan ooit de duurzame en innovatieve partner voor de boer, tuinder en consument van de toekomst zijn.

Onze ambitie

Arvesta wil voorloper zijn inzake duurzaamheid voor boer, tuinder en consument doorheen elk van de drie ESG-pijlers.

3 ESG-pijlers waar onze duurzaamheidsvisie op steunt

Werken aan duurzame en innovatieve oplossingen

Een schone leefomgeving is de basis voor gezonde planten, dieren en mensen. Als full-service partner van land- en tuinbouwers schatten we dat bij Arvesta enorm naar waarde. We leveren dan ook elke dag inspanningen om een positieve impact te hebben op het milieu.

Zorgen voor onze mensen en klanten

Bij Arvesta gaan we niet alleen voor topkwaliteit in de producten en het advies dat we onze klanten bieden, maar ook in de manier waarop we omgaan met mensen. Medewerker, leverancier, klant, ketenpartner of stakeholder, we behandelen hen met respect.

Een goed bedrijfsmanagement garanderen

While nobody is perfect, including at Arvesta, we pride ourselves on sincere and transparent policies that make forward-looking choices and avoid unfair practices.

Lees het volledige Arvesta activity report hier online of download de PDF.

Activiteitenverslag 2023
pdf, 8.32MB
Download