Euroclim logo

Hoe kunnen veevoeders de CO2 uitstoot verminderen?

Met het Euroclim-veevoer produceren boeren een zo smakelijk mogelijk stukje vlees aan een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Het veevoeder reduceert de methaanuitstoot bij vleesvee tot wel 30% en bij melkvee tot 15%.

De ambitie van Arvesta

Eén van de bredere ambities van Arvesta is onze partners helpen broeikasgassen te reduceren. Het doel is om naar een volledige set van maatregelen te gaan die de boer toestaat zo duurzaam mogelijk te produceren. Vandaag doen we dat al via twee concepten, Euroclim en Haspargit. Een derde concept rond carbon farming is in volle ontwikkeling en andere innovatieve broeikasgas-sparende oplossingen zullen volgen. Met dergelijke innovatieve oplossingen bereikt Arvesta meer dan alleen winst op het vlak van CO2-uitstoot, we ondersteunen daarmee de boer bij het in de markt zetten van duurzame en rendabele producten met een meerwaarde voor de consument.

Hoe kunnen veevoeders de CO2 uitstoot verminderen?

Met het Euroclim-veevoer produceren boeren een zo smakelijk mogelijk stukje vlees aan een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk. Het veevoeder reduceert de methaanuitstoot bij vleesvee tot wel 30% en bij melkvee tot 15%.

Methaan is een broeikasgas waarvan de veehouderij de belangrijkste bron is: bij het verteringsproces van herkauwers wordt methaan geproduceerd dat de dieren via boeren en winden de atmosfeer in sturen. Het aandeel van methaan in de broeikasgassen mag dan slechts 6% zijn en de Belgische land- en tuinbouw mag dan verantwoordelijk zijn voor “maar” 10% van de broeikasgassen in ons land, toch heeft elke reductie een grote impact.

“Daarom is de reductie van methaan voor Arvesta een absolute prioriteit. Ons voeder Euroclim kan bogen op een reductie van de methaanuitstoot bij vleesvee tot 30% en bij melkvee tot 9%. De ambitie is dat tegen 2025 minstens 50% van Arvesta’s melkveeklanten in Vlaanderen met een methaanreducerend voeder of additief werkt. De dag dat alle vlees- en melkkoeien in België met Euroclim worden gevoederd, zou dat een winst van 225.000 ton CO2 betekenen, wat overeenkomt met de jaarlijkse CO2-uitstoot van 130.000 auto’s.”

Evy Jacobs - Sales Manager Animal Nutrition

“We zijn er trots op dat Arvesta ervoor kiest om met Euroclim als eerste in de markt een voeder uit te brengen dat niet alleen bijdraagt aan het Vlaamse Convenant voor Enterische Emissies Rundvee en een rendabel verhaal voor de boer, maar verder durft te gaan. We hebben met Euroclim de ambitie om wat teelten betreft, feed (voor dieren) zo min mogelijk concurrent te laten zijn van food (voor mensen) en door het gebruik van enkel Europese grondstoffen de ontbossing van het Amazonewoud en de negatieve impact ervan op het milieu volledig tegen te gaan, een bijdrage die tot nog eens 5x meer broeikasgassen kan reduceren."

Quinten De Witte - Innovatie & Sustainability Manager

De ambitie van Arvesta

Eén van de bredere ambities van Arvesta is onze partners helpen broeikasgassen te reduceren. Het doel is om naar een volledige set van maatregelen te gaan die de boer toestaat zo duurzaam mogelijk te produceren. Vandaag doen we dat al via twee concepten, Euroclim en Haspargit. Een derde concept rond carbon farming is in volle ontwikkeling en andere innovatieve broeikasgas-sparende oplossingen zullen volgen. Met dergelijke innovatieve oplossingen bereikt Arvesta meer dan alleen winst op het vlak van CO2-uitstoot, we ondersteunen daarmee de boer bij het in de markt zetten van duurzame en rendabele producten met een meerwaarde voor de consument.

Hoofdkantoor
Arvesta
Aarschotsesteenweg 80
3012 Wilsele
België

Maatschappelijke zetel
ARVESTA BV
Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven
België


KBO 0737.818.127 RPR Leuven

tel +32 16 24 26 26
info@arvesta.eu