John Deere precisielandbouw

Hoe kunnen we met precisielandbouw minder verspilling, minder milieu-impact, en meer opbrengst realiseren?

Sinds 2000 zet John Deere in op precisielandbouw en is daarin op wereldvlak een toonaangevende speler. Sterk merk Cofabel is al sinds 1972 de exclusieve importeur van John Deere in België en speelt zo een belangrijke rol in het implementeren van de John Deere-technologie in de Belgische landbouw.

Hoe kunnen we met precisielandbouw minder verspilling, minder milieu-impact, en meer opbrengst realiseren?

Sinds 2000 zet John Deere in op precisielandbouw en is daarin op wereldvlak een toonaangevende speler. Sterk merk Cofabel is al sinds 1972 de exclusieve importeur van John Deere in België en speelt zo een belangrijke rol in het implementeren van de John Deere-technologie in de Belgische landbouw.

Precisielandbouwtechnologie vandaag gaat o.a. over een supernauwkeurig (tot op 2 cm) gps-systeem, een zelfsturingsysteem voor landbouwvoertuigen, sectiecontrole van zaaimachines, meststofstrooiers en veldspuiten en plaats specifieke gewasmonitoring en opbrengstmeting. In het kort is het doel van elke nieuwe ontwikkeling van ‘precision farming’ het verminderen van input – minder brandstof, minder arbeidstijd, minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen –, met het oog op winst voor boer, milieu en consument.

“De efficiëntie verhogen kan op de korte termijn betekenen dat met evenveel gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen meer geproduceerd wordt. Wij hebben er vertrouwen in dat precisielandbouw zal betekenen dat oogsten homogener worden met producten van betere kwaliteit, wat een voordeel oplevert voor zowel de boer als de consument. Door samen te werken met de voedings- en retailindustrie hopen we landbouwers, die op deze manier een duurzamer en kwaliteitsvoller product afleveren, beter te kunnen verlonen voor hun inzet en op die manier een duurzamere land- en tuinbouw en een duurzamere voedselketen te realiseren, want die zijn aan elkaar gelinkt.”

Yannick Hardy, Product Manager Pomagro