Waarom is Haspargit zo bijzonder?

Meststof Haspargit realiseerde namelijk een CO2-reductie ter grootte van de jaaruitstoot van 10.000 auto’s in 2020!

De ambitie van Arvesta

Eén van de bredere ambities van Arvesta  is onze partners helpen broeikasgassen te reduceren. Het doel is om naar een volledige  set van maatregelen te gaan die de boer toestaat zo duurzaam mogelijk te produceren. Vandaag doen we dat al via twee concepten, Euroclim en Haspargit. Een derde concept rond carbon farming is in volle ontwikkeling en andere innovatieve broeikasgas-sparende oplossingen zullen volgen. Met dergelijke innovatieve oplossingen bereikt Arvesta meer dan alleen winst op het vlak van CO2-uitstoot, we ondersteunen daarmee de boer bij het in de markt zetten van duurzame en rendabele producten met een meerwaarde voor de consument.

Meer weten over onze ambities, missie en duurzaamheid? Bekijk het activiteitenverslag van Arvesta door hier te klikken.

Waarom is Haspargit zo bijzonder?

Meststof Haspargit realiseerde namelijk een CO2-reductie ter grootte van de jaaruitstoot van 10.000 auto’s in 2020!

Haspargit is een innovatieve meststof voor de akkerbouw, die vooral wordt gebruikt bij de teelt van aardappelen, groenten en bieten. Het innovatieve zit hem hierin: de energie die nodig is voor de productie van een klassieke meststof spaart Haspargit uit. Haspargit is immers geen klassieke meststof maar een circulair product geproduceerd met reststromen van de voedingsindustrie.

De nutriënten in deze reststromen worden dus herwonnen en opnieuw gevaloriseerd in de land- en tuinbouw. Nutriënten van en voor de landbouw!

In 2020 produceerde Arvesta via sterk merk Pomagro een hoeveelheid meststof voor ongeveer 60.000 ha landbouwgrond, hoofdzakelijk in België maar ook in Nederland, Frankrijk en Denemarken.

Dat betekent voor 2020 een CO2 -reductie van 17.262 ton, het equivalent van de jaaruitstoot van 10.000 auto’s.

Naast de reductie in hoeveelheid broeikasgassen draagt het gebruik van Haspargit ook bij aan de transitie richting een circulaire economie en een duurzame landbouw omdat er geen niet-hernieuwbare grondstoffen moeten worden ontmijnd.

Mathieu en Aline (Veripom) werken al jaren met Haspargit® voor hun aardappelteelt. Ze vertellen hoe Haspargit® hun opbrengst verhoogt.

De ambitie van Arvesta

Eén van de bredere ambities van Arvesta  is onze partners helpen broeikasgassen te reduceren. Het doel is om naar een volledige  set van maatregelen te gaan die de boer toestaat zo duurzaam mogelijk te produceren. Vandaag doen we dat al via twee concepten, Euroclim en Haspargit. Een derde concept rond carbon farming is in volle ontwikkeling en andere innovatieve broeikasgas-sparende oplossingen zullen volgen. Met dergelijke innovatieve oplossingen bereikt Arvesta meer dan alleen winst op het vlak van CO2-uitstoot, we ondersteunen daarmee de boer bij het in de markt zetten van duurzame en rendabele producten met een meerwaarde voor de consument.

Meer weten over onze ambities, missie en duurzaamheid? Bekijk het activiteitenverslag van Arvesta door hier te klikken.

Hoofdkantoor
Arvesta
Philipssite 5, bus 3
3001 Leuven
België

Maatschappelijke zetel
AVEVE BV, zetel: 
Aarschotsesteenweg 84
België
3012 Leuven  
KBO 0403.552.464 RPR Leuven 

tel +32 16 24 26 26
info@arvesta.eu

© 2021 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta