sprouts

Wat willen we bij Arvesta bereiken door in te zetten op carbon farming?

Het is de ambitie om tegen 2025 op die manier 120.000 ton CO2 minder uit te stoten en/of op te slaan. Arvesta werkt er momenteel aan om het systeem van carbon credits gecertificeerd te krijgen in samenwerking met enkele andere Europese landbouwcooperatieven.

De ambitie van Arvesta

Eén van de bredere ambities van Arvesta is onze partners helpen broeikasgassen te reduceren. Het doel is om naar een volledige set van maatregelen te gaan die de boer toestaat zo duurzaam mogelijk te produceren. Vandaag doen we dat al via twee concepten, Euroclim en Haspargit. Een derde concept rond carbon farming is in volle ontwikkeling en andere innovatieve broeikasgas-sparende oplossingen zullen volgen. Met dergelijke innovatieve oplossingen bereikt Arvesta meer dan alleen winst op het vlak van CO2-uitstoot, we ondersteunen daarmee de boer bij het in de markt zetten van duurzame en rendabele producten met een meerwaarde voor de consument.

Meer info over onze ambities, missie en duurzaamheid neem dan hier een kijkje in het Arvesta activity report.

Wat willen we bij Arvesta bereiken door in te zetten op carbon farming?

Het is de ambitie om tegen 2025 op die manier 120.000 ton CO2 minder uit te stoten en/of op te slaan. Arvesta werkt er momenteel aan om het systeem van carbon credits gecertificeerd te krijgen in samenwerking met enkele andere Europese landbouwcooperatieven.

Boeren kunnen namelijk de CO2 -uitstoot op twee manieren mee onder controle proberen te houden:

  • Inzetten op minder CO2 uit te stoten met hun activiteiten

  • Meer CO2 opslaan met behulp van carbon farming

Carbon farming zijn landbouwpraktijken die hiertoe bijdragen. Hoe gaat CO2 opslaan nu in zijn werk?

Carbon farming infograph

De rol die Arvesta hierin wil spelen is cruciaal, namelijk: het bouwen van een gecertificeerd traceerbaarheidsysteem dat bij de boer het resultaat van inspanningen om broeikasgassen te verminderen meet en beloont met carbon credits, die dan door Arvesta op grote schaal gecommercialiseerd kunnen worden.

Op die manier kan een broeikasgas-zuinige bedrijfsvoering een extra bron van inkomen zijn voor de boer. Bovendien dragen veel van deze praktijken ook bij tot het verbeteren van de bodem op lange termijn, waardoor er winst is op meerdere fronten.

De ambitie van Arvesta

Eén van de bredere ambities van Arvesta is onze partners helpen broeikasgassen te reduceren. Het doel is om naar een volledige set van maatregelen te gaan die de boer toestaat zo duurzaam mogelijk te produceren. Vandaag doen we dat al via twee concepten, Euroclim en Haspargit. Een derde concept rond carbon farming is in volle ontwikkeling en andere innovatieve broeikasgas-sparende oplossingen zullen volgen. Met dergelijke innovatieve oplossingen bereikt Arvesta meer dan alleen winst op het vlak van CO2-uitstoot, we ondersteunen daarmee de boer bij het in de markt zetten van duurzame en rendabele producten met een meerwaarde voor de consument.

Meer info over onze ambities, missie en duurzaamheid neem dan hier een kijkje in het Arvesta activity report.

Hoofdkantoor
Arvesta
Aarschotsesteenweg 80
3012 Wilsele
België

Maatschappelijke zetel
ARVESTA BV
Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven
België


KBO 0737.818.127 RPR Leuven

tel +32 16 24 26 26
info@arvesta.eu