bloem we act we care

Duurzame bloem- en broodmixen

Graag meer weten over onze duurzame bloem en bloemmixen?

Contacteer Quinten via quinten.dewitte@arvesta.eu of +32 468 15 03 94

Duurzame bloem- en broodmixen

Hoe realiseren we dat?

Bij Arvesta steunen we Belgische boeren die duurzaam tarwe telen. Met minder bemesting, minder CO2-uitstoot, meer biodiversiteit en een eerlijke prijs voor de boer. Zo maken we het proces van tarwe tot bloem elk jaar duurzamer.

1. Door onze unieke expertise in het verbouwen en combineren van teelten slagen we erin om de behoefte aan bemesting te verminderen en de biodiversiteit te doen toenemen.

2. Door lokaal te telen slagen we erin om het transport te beperken en steeds minder broeikasgassen uit te stoten.

Graag meer weten over onze duurzame bloem en bloemmixen?

Contacteer Quinten via quinten.dewitte@arvesta.eu of +32 468 15 03 94

Hoofdkantoor
Arvesta
Aarschotsesteenweg 80
3012 Wilsele
België

Maatschappelijke zetel
ARVESTA BV
Aarschotsesteenweg 84
3012 Leuven
België


KBO 0737.818.127 RPR Leuven

tel +32 16 24 26 26
info@arvesta.eu