Innovaties bij land- en tuinbouw

HASPARGIT, circulaire meststof met vooral een positieve impact op CO2

Haspargit is een innovatieve meststof voor de akkerbouw, die vooral wordt gebruikt bij de teelt van aardappelen, groenten en bieten. Het innovatieve zit hem hierin: de energie die nodig is voor de productie van een klassieke meststof spaart Haspargit uit. Haspargit is immers geen klassieke meststof maar een circulair product geproduceerd met reststromen van de voedingsindustrie.

14 miljard liter water besparen met het mobiele gotensysteem (MGS)

Vandaag besparen we met onze 60 ha MGS wereldwijd maar liefst 14 miljard liter water t.o.v. klassieke teelt. Het mobiele gotensysteem (MGS) hergebruikt namelijk het maximum aan water, nl. 90%, de overige 10% wordt door de plant opgenomen. Dankzij de Nutrient Film Technique krijgen alle plantjes precies de voeding die ze nodig hebben. MGS is daarmee een perfect voorbeeld van een geslaagd huwelijk tussen high-end technologie en tuinbouw!

Duurzame precisietechnologie op de tractor

Precisielandbouwtechnologie vandaag gaat o.a. over een supernauwkeurig (tot op 2 cm) GPS-systeem, een zelfsturingsysteem voor landbouwvoertuigen, sectiecontrole van zaaimachines, meststofstrooiers en veldspuiten en plaats specifieke gewasmonitoring en opbrengstmeting. In de toekomst zullen data – opbrengstmetingen, plaatsbepalingen, machinegegevens ... – de landbouw verder helpen verfijnen.